facebook
logotype
deco
img1
img2
img3
img4

Laagri Lasteaia 2020-2021 õ.a. JUHTLAUSE:

„ Liikumine tervist toob, alati hea tuju loob“ 


LASTEAIA ÕPPE-JA KASVATUSTÖÖ PEAEESMÄRGlD 2020-2021 õ/a:

Laps tähtsustab liikumise vajalikkust 


ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE PÕHlMÕTTED

Liikumine on teekond tarkusele ja tervisele. 


7 aastaste laste arengu eeldatavad oskused 


Oleme aktiivsed tegutsejad, kes proovivad omandada oskust kuulata,
keskenduda ja abi paluda.
Meile meeldib probleeme lahendada positiivsel moel.

Oleme sõbralikud ja hoolivad teiste suhtes.
Tahame mõista enda ja teiste emotsioone.

Sõpradega koos on põnev ja hea mängida.

 

Rühma õpetajad:

õpetaja : Krista Kodi

õpetaja : Viive Talvik

õpetaja abi : Grita Rebane

muusikaõpetaja: Ruta  Kukkur  ruta[ät]laagrilasteaed.ee

liikumisõpetaja: Kaidi Roosimägi

rühma  e - post:  lehelinnud[ät]laagrilasteaed.ee

telefon:    58600708

MUUSlKA LllKUMlNE ROBOOTlKA 
T  9:00-9:35  E 10:00–10:30  11.sept. 9:00-10:00 
N 11:30-12:05  K 10:30–11:00  23.okt. 9:00-10:00 
20.nov. 9:00-10:00 
18.dets. 9:00-10:00 
    29.01 9:00-10:00