facebook
logotype
deco
img1
img2
img3
img4
 

Laagri Lasteaia 2019-2020 õ.a. JUHTLAUSE:

Linnupere õppeaasta „Rohelises Koolis“


LASTEAIA ÕPPE-JA KASVATUSTÖÖ PEAEESMÄRGID 2019-2020 õ/a:

1.Roheline Kool saab osaks lasteaia õppetegevustes

2. Aktiiv-ja projektõppe meetodite rakendamine (sh õuesõpe).


ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE PÕHIMÕTTED

1. Laps märkab keskkonnas toimuvat

2. Laps on aktiivne tegutseja

 

4-5 aastaste laste arengu eeldatavad oskused


Meil on pesas urvalinnud,
kes ei ole  kurvad linnud.
Otsa ees meil punane laik,
pehmes pesas turvalinepaik.
Lapsi pesas on meil 18. 
9 neist on tüdrukud
ja sama palju poisse meil.
Päeval ringi lendame,
õhtuks koju saabume –
tsä-tsä-tsä-trr!

 

Rühma õpetajad:

õpetaja : Liina Muuga

õpetaja : Reimi Voogla

õpetaja abi : Genate Sadam

muusikaõpetaja: Ruta Kukkur  ruta[ät]laagrilasteaed.ee

liikumisõpetaja:  Juta Rannala  juta.rannala[ät]mail.ee 

rühma  e - post:  urvalinnud[ät]laagrilasteaed.ee                     

telefon:    58861707   

MUUSIKA                   LIIKUMINE

E 9.55- 10.20              T 10.00-10.25

K 9.55- 10.20              N 10.00-10.25