facebook
logotype
deco
img1
img2
img3
img4

Osalustasu soodustused Saue valla munitsipaallasteasutuses.

Nüüdsest saab ARNO e-keskkonnas taotleda ka Saue valla lasteaia kohatasu soodustust.

Soodustuse saamise tingimused ei ole muutunud. Taotlus tuleb esitada, kui vanem kasvatab last üksinda, ent rahvastikuregister seda ei kajasta või peres kasvab kolm või enam alaealist last või tegemist on kärgperega. Taotluse saab ARNOs esitada lapsevanem. Sisseloginud kasutajal on rubriigis „Minu lapsed“ vastav nupuke. Taotluse esitamiseks peab lapsel olema kinnitatud lasteaiakoht. Soodustus hakkab kehtima taotluse esitamisele järgnevast kuust juhul, kui soodustuse saamise aluseks olevad tingimused on täidetud.

Ajakohane info on avaldatud ka https://sauevald.ee/saue-valla-koolieelsetes-munitsipaallasteasutustes-vanemate-poolt-kaetava-osa-soodustus valla kodulehel.

Varem esitatud taotlusi ei pea uuesti esitama! See info on oluline eelkõige neile vähemalt 3-lapselistele peredele või kärgperedele, kes ei ole veel soodustust taotlenud. Põhjusel, et puudus sissekirjutus möödunud aasta 1. jaanuari seisuga või perre on sündinud kolmas laps. Kõigil kuudel on võimalik taotlus esitada, kuid arvestada tuleb sellega, et soodustus rakendub järgmisest kuust.

2021. aastal on plaanis alustada lasteaia kohatasu arvete saatmisega ARNOs. Kõik soodustused arvestab ARNO vastavalt kehtivale korrale.