facebook
logotype
deco
img1
img2
img3
img4

Laagri Lasteaia 2019-2020 õ.a. JUHTLAUSE:

Linnupere õppeaasta „Rohelises Koolis“


LASTEAIA ÕPPE-JA KASVATUSTÖÖ PEAEESMÄRGID 2019-2020 õ/a:

1.Roheline Kool saab osaks lasteaia õppetegevustes

2. Aktiiv-ja projektõppe meetodite rakendamine (sh õuesõpe).


ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE PÕHIMÕTTED

1. Laps märkab keskkonnas toimuvat

2. Laps on aktiivne tegutseja

 
6-7 aastaste laste arengu eeldatavad  oskused

 

Me pääsukesed oleme ja sõpru väga hoiame.
Küpsetame, katsetame, maalime ja meisterdame.
Nii mängides möödub aeg,
sest meile meeldib me lasteaed.


Rühma õpetajad:

õpetaja : Juunika Ojala

õpetaja : Marika Vaher

õpetaja abi : Kristel Tool

muusikaõpetaja: Ruta  Kukkur     ruta[ät]laagrilasteaed.ee

liikumisõpetaja: Kaidi Roosimägi

rühma  e - post:    paasukesed[ät]laagrilasteaed.ee

telefon:      58600087

MUUSIKA           LIIKUMINE

T 11.30-12.05            K 10.40 – 11.10   

N 9.00-9.30              R 09.35 – 10.05