facebook
logotype
deco
img1
img2
img3
img4

Laagri Lasteaia 2019-2020 õ.a. JUHTLAUSE:

Linnupere õppeaasta „Rohelises Koolis“


LASTEAIA ÕPPE-JA KASVATUSTÖÖ PEAEESMÄRGID 2019-2020 õ/a:

1.Roheline Kool saab osaks lasteaia õppetegevustes

2. Aktiiv-ja projektõppe meetodite rakendamine (sh õuesõpe).


ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE PÕHIMÕTTED

1. Laps märkab keskkonnas toimuvat

2. Laps on aktiivne tegutseja


 

5-6 aastaste laste arengu eeldatavad  oskused  

 

Meie rühma poisid-plikad
pole enam mingid titad.
Siidisabad oleme,
üksteist ammu tunneme.
Sõprust oluliseks peame, 
viisakusest palju teame.
Sporti au sees hoiame,
palju ringi liigume.
Kulutame ohtralt kingi,
avardame silmaringi.

Rühma õpetajad:

õpetaja : Heidi Bergmann

õpetaja : Inga Lootus

õpetaja abi : Kairit Koppel

muusikaõpetaja: Ruta  Kukkur     ruta[ät]laagrilasteaed.ee

liikumisõpetaja: Kaidi Roosimägi

rühma  e - post:   siidisabad[ät]laagrilasteaed.ee

telefon:    53465818

MUUSIKA               LIIKUMINE                 

T 10.10-10.40                K 10:00 – 10:25  

N 10.10-10.40                R 10:15 – 10:40


TENNIS

K 10.30-11.15.

04.09.2019

02.10.2019

30.10.2019