facebook
logotype
deco
img1
img2
img3
img4

Laagri Lasteaia 2019-2020 õ.a. JUHTLAUSE:

Linnupere õppeaasta „Rohelises Koolis“


LASTEAIA ÕPPE-JA KASVATUSTÖÖ PEAEESMÄRGID 2019-2020 õ/a:

1.Roheline Kool saab osaks lasteaia õppetegevustes

2. Aktiiv-ja projektõppe meetodite rakendamine (sh õuesõpe).


ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE PÕHIMÕTTED

1. Laps märkab keskkonnas toimuvat

2. Laps on aktiivne tegutseja


4-5 aastaste laste arengu eeldatavad
 
oskused

 
Rähn see toksib akna peal,

kus on pojad peitnud end.

Vaja peidust puhkuselt välja tulla neil,

meil nüüda algab õppetöö.

Tuleb üks ja tuleb teine,

aga hiljaks meil ei jää nüüd  mitte keegi.

Tähed numbrid selgeks saab iga rähnipoju

ja siis õhtul emale võin hõisata:

„Vaata, mida mina oskan/tean“!

Nõnda kiirelt õpib rähnipoeg.

Rähnipojale saavad selgeks kõik vahvad trikid.

Trikkidele lisaks veel laulan, meisterdan ja võimlen,

nii et minust võib saad laulja, kunstnik või spordimees.

                                                            (Terje Epro)


Rühma õpetajad:

õpetaja : Terje Epro

õpetaja : Kadri Hürges

õpetaja abi : Maria Piksarv

muusikaõpetaja: Ruta  Kukkur     ruta[ät]laagrilasteaed.ee

liikumisõpetaja: Juta Rannala     juta.rannala[ät]mail.ee

rühma  e - post:    rahnid[ät]laagrilasteaed.ee

telefon:     58600917

 

MUUSIKA              LIIKUMINE

E 9.25-9.50                T 9.30-9.55

K 11.30-11.55              N 9.30-9.55