facebook
logotype
deco
img1
img2
img3
img4

Keskkonnahariduse konverents 2023:„Keskkonnahoid kui elustiil“

Lugemisprojekt 2022: "Meie Väike Raamatukogu".
osalevad Käbilindude ja Leevikeste rühmad.

 

21.septembril 2022 Laagri Lasteaias.
Keskkonnahariduslik konverents Harjumaa lasteaedade õpetajatele teemal "Roheline tulevik".

 

Keskkonnaharidusliku konverentsi korraldamine 21.09.2021 Harjumaa lasteaiaõpetajatele teemal "Loodustark laps"


Konverentsi korraldamine 23.09.2020
"Keskkonnateadlikkus ja praktilised võtted õuesõppeks"

 

Laagri Lasteaed on pilootmeeskonnaks Innove projektis

„ 360° tagasiside meetod ning eneseanalüüsi ja tagasiside oskuste arendamine“.

 

 roheline kool logo est             Suukool.ee - Laste hammaste tervis

 Keskkonnake.JPG

 

Osalemine konkursil "Linnusõbrad"

 

Osalemine Saue Vallaraamatukogu programmis „Lugemisisu“

 

Osalemine OECD rahvusvahelise alushariduse pilootuuringus IELS, SA Innove projektis

Laagri Lasteaed osaleb rahvusvahelises projektis “Erinevate osapoolte arusaamad laste õppimisest”. Selle projekti raames uuritakse Eesti lasteaiaõpetajate, õpetaja abide ja assistentide arusaamu laste õppimisest. Lisaks Eestile viiakse samasugune uuring läbi ka Saksamaa ja Venemaa lasteaedades.

 

RMK Aegviidu Looduskeskuse konkurss „Meisterdusi metsast“

 

RMK looduse õppeprogramm „Loodusega koos“

 

Päästekeskuse projekt „Euroopa 112 päev“

 

Päästekeskuse projekt "Tulest targem"

Teadusbuss lasteaias aprillis 2022